Konference Senát 2012

Konference „Online kriminalita – prevence a legislativa“: postoj rodičů nepřispívá k ochraně dětí!

Logo SenátJedno z nejdiskutovanějších nebezpečí internetu vychází ze skutečnosti, že mladí lidé dokážou informace v prostředí internetu tvořit a šířit bez omezení. Neuvědomují anebo si nepřipouští fakt, že nad informacemi umístěnými do prostředí online jejich šiřitel ztrácí jakoukoliv kontrolu. Uživatelům chybí tolik potřebná zodpovědnost při pohybu v online světě. Nejen tyto, ale i mnoho dalších postřehů k problematice rizik online zaznělo v průběhu dalšího ročníku konference v Senátu Parlamentu ČR, která proběhla 29. května.

Problematika bezpečného internetu není zdaleka tématem jen pro děti a mládež. Ano, tato skupina patří spolu se seniory k nejohroženějším, ale svůj významný podíl viny na potenciálních hrozbách online nesou také dospělí uživatelé internetu. „Přistupují k informacím na internetu jako ke zcela objektivním“, konstatovala na úvod své přednášky Zora Dušková z Dětského krizového centra. „Takový přístup slepé důvěry ovšem může vést k následnému zneužívání dětí“. Důkazem může být případ muže, který pod lživými záminkami úspěšně přesvědčoval v online prostředí ženy, aby mu zapůjčily své děti. Ty byly posléze zneužívány např. při fingovaném focení dětské módy.

Prezentace Dětského krizového centra

Je zcela naivní se domnívat, že v domácím prostředí je dítě, pohybující se v online světě, v bezpečí. Velkým rizikem je sociální zneužívání dětí, které může být vedeno manipulativní metodou působení důvěry. Dítě snadno podlehne přesvědčení, že jeho nový známý, který s ním komunikuje v prostředí online, je „někdo, kdo mu rozumí“. V prostředí sociálních sítí tak velmi snadno podléhají děti, které mají snížené sociální schopnosti. U nejmladších uživatelů internetu se k potenciálním hrozbám ještě přičítá skutečnost, že nedokážou předvídat potenciální rizika. „Řešením není omezování přístupu k internetu, ale včasná a opakovaná prevence, a to především v prostředí rodiny.“

Podle slov Andrey Kropáčové ze sdružení CZ.NIC, je největší slabinou ICT uživatel a jeho naivita, neznalost a neobezřetnost. Uživatele je potřeba neustále vzdělávat, informovat a připravit na problém, se kterým se může při užívání ICT a online technologií setkat. Ochrana online prostoru je otázkou všech jeho uživatelů a provozovatelů, kdy každý, kdo tvoří jeho součást, přesně zná a plní svou roli. Reálné zvýšení odolnosti ICT infrastruktury ČR přímo souvisí se zvýšením gramotnosti jeho uživatelů.

Centrum bezpečnosti pro rodiče a dětiEva Martinicová se společnosti Google využila příležitosti k představení Centra bezpečnosti pro rodiče a děti, jehož prostřednictvím Google pomáhá uživatelům internetu zorientovat se v bezpečnostní problematice. Jeho základní nástroje pomohou rodičům spolu s jejich dětmi poznat, jak internet funguje a s jakými situacemi se v jeho prostředí mohou potkat. Poradí, jaké jsou zásady bezpečného internetu a co dělat v případech, kdy se setkají s už vzniklým problémem. Centrum pro rodiče a děti také nabízí základní nástroje pro ochranu bezpečnosti především dětí, kterým lze internetové prostředí jednoduše nastavit tak, aby jejich vstup do online světa nebyl poznamenán negativní zkušeností.

Mnoho řečníků se během konference shodlo v závěru, že rodiče netuší, jak bravurně jsou dnešní děti schopny pracovat s technikou a pohybovat se ve světě online. Rodiče, kteří jsou především zodpovědní za výchovu svých dětí, o problematice online s dětmi nehovoří. Děti tak vstupují do online světa nepřipraveny a první negativní zážitky je mohou ovlivnit v jejich dalším vývoji. Důležitá je v případě dětí opakovaná prevence. Děti dnes vstupují do světa online v předškolním věku a je třeba mít na paměti, že např. vzhledem k dostupnosti pornografie si je dítě schopno takový obsah vyhledat během několika sekund, děti si takový obsah stahují do svých PC a mobilů. Shlédnutí pornografického materiálu však může mít negativní dopad na další vývoj dítěte, jsou zde velká rizika předčasné stimulace dětí, která může podle slov Zory Duškové vést k atakování mladších dětí v okolí.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!