Kulatý stůl Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v ČR

pod záštitou Jana Kubice, ministra vnitra ČR a Mgr. Moniky Šimůnkové,
zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva

Datum konání: 26. října 2012, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Setkání českých horkých linek a bezpečnostních týmů pro koordinaci řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích (CSIRT) provozovaných v České republice. Kulatého stolu se zúčastní zástupce evropského týmu CERT-EU.

Hlavním cílem kulatého stolu je zvýšit vzájemnou informovanost organizací a společností, které se věnují vzdělávání v oblasti internetové gramotnosti a bezpečnějšího užívání internetu, prevenci online kriminality a sociálně patologických jevů na internetu nebo provozují horké linky zaměřené na řešení problémů souvisejících s řešením internetových hrozeb.

Dalším cílem je projednat možnosti zlepšení součinnosti horkých linek s českými CSIRTy.

Program:

9.30 – 9.35 Uvítání Mgr. Marie Svobodová, MVČR
9.35 – 9.45 Úvodní slovo Mgr. Monika Šimůnková,
Zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva
9.45 – 10.05 Představení evropského CERT-EU Freddy Dezeure, ředitel CERT-EU
10.05 – 11.30 K přípravě zákona o kybernetické bezpečnosti Ing. Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele NBÚ
11.30 – 12.00 Přestávka na kávu  
12.00 – 12.50 Kulatý stůl – prezentace účastníků a diskuze  
12.50 – 13.00 Shrnutí a závěr Ing. Jiří Palyza, NCBI
13.00 Ukončení setkání  

Svou účast již také potvrdili odborníci z NBU, CZ.NIC, MVČR, Policie ČR, eBezpečí, Seznam.cz, Cisco Systems, Eset se kterými budete moci diskutovat o aktuálních otázkách ICT infrastruktury.

Na setkání bude pozornost věnována následujícím otázkám:

  • specifika činností jednotlivých organizací a možnosti užší vzájemné spolupráce a koordinace řešení problémů dětí, jejich rodičů a pedagogů ve sféře online komunikace, 
  • možnosti a formy posílení spolupráce neziskových organizací, příslušných institucí veřejné správy a orgánů činných v trestním řízení na téma ochrana dětských práv na internetu a prevence online kriminality, 
  • možnosti a cesty společného postupu pro jednání s politickou reprezentací a veřejnou správou při posilování ochrany uživatelů internetu, zejména dětí.

ENISAAkce se koná v rámci kampaně Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti, který letos poprvé pořádá ENISA (Evropská agentura síťové a informační bezpečnosti) v rámci těsnější spolupráce Evropské unie s americkou Národní agenturou kybernetické bezpečnosti NCSA.

Evropský měsíc elektronické bezpečnosti je kampaň inspirovaná podobnými projekty v USA a Austrálii.

Zvláštnosti jazykově i kulturně pestrého evropského teritoria vyžadují systematické a koordinované úsilí, aby byly myšlenky a principy kybernetické bezpečnosti úspěšně dovedeny do povědomí a reálné praxe evropských uživatelů internetu a online technologií. Proto je letos v sedmi evropských zemích realizován první pilotní ročník kampaně zahrnující aktivity, které jsou koordinované a posléze budou vyhodnocené agenturou ENISA.

Česká republika se díky iniciativě Národního centra bezpečnějšího internetu a podpoře Ministerstva vnitra stane jednou zemí, kde se realizuje pilotní projekt celoevropské kampaně, která je organizovaná v souladu s hlavním směrem osvětových aktivit pracovní skupiny EU-USA ke kybernetické bezpečnosti a kybernetické kriminalitě v kontextu EU-U.S. summitu konaného 20.listopadu 2010 v Lisabonu.

Jste zde: Úvod Kulatý stůl Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd