TZ z průběhu Kulatého stolu Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti

V závěru minulého týdne proběhlo první setkání u kulatého stolu u příležitosti Evropského týdne kybernetické bezpečnosti v České republice. Iniciátorem akce je Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI), které zároveň realizuje pilotní projekt celoevropské kampaně iniciované Evropskou agenturou pro bezpečnost informací a sítí (ENISA). Setkání se uskutečnilo pod záštitou Jana Kubice, ministra vnitra ČR, a Mgr. Moniky Šimůnkové, zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva.

Kulatý stůl je první akcí svého druhu. Propojil neziskové organizace, instituce veřejné správy a komerčních společnosti, které prakticky přispívají k ochraně uživatelů internetu a kultivaci online prostředí, provozováním asistenčních a horkých linek nebo vytvářením a nabídkou odpovídajících technologií a služeb.

Ing. Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) se těmito slovy vyjádřil k naplnění záměru: „Národní bezpečnostní úřad jako gestor problematiky kybernetické bezpečnosti a národní autorita pro tuto oblast vítá každou iniciativu, která přispívá ke zvyšování bezpečnostního povědomí v oblasti používání internetu. Uvědomujeme si, že jednou z nejohroženějších skupin obyvatelstva je mladá generace, která bez větších zábran využívá možností, které internet nabízí. Vážíme si možnosti zúčastnit se tohoto setkání a využili jsme ji k informování o aktivitách a plánech NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jedním z úkolů, které bude NBÚ plnit na základě připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti je i zajišťování vzdělávání a metodické podpory na různých stupních vzdělávání. V poslední době vzniklo mnoho iniciativ, věnujících se problematice rizik na internetu, jak ze strany komerčních subjektů, tak i státních institucí. Rád bych touto cestou poděkoval Národnímu centru bezpečnějšího internetu za to, že se ujalo role koordinátora těchto aktivit i za uspořádání prvního setkání u kulatého stolu konaného u příležitosti Evropského týdne kybernetické bezpečnosti v České republice.“

Diskuse o otázkách zvyšování bezpečnosti užívání internetu a zajištění právní ochrany dětí před riziky internetu a online komunikace se zúčastnily významné instituce a firmy:

 • Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého (E-Bezpeci.cz)
 • Český telekomunikační úřad
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Národní bezpečnostní úřad (GovCERT)
 • Policie ČR (horká linka Policie ČR)
 • sdružení CZ.NIC (CZ.NIC-CERT)
 • sdružení CESNET (CESNET-CERTS)
 • Sdružení Linka bezpečí (Linkabezpeci.cz)
 • sdružení Národní centrum bezpečnějšího internetu (Saferinternet.cz)
 • společnost Cisco Systems
 • společnost CZI (Horkalinka.cz)
 • společnost Microsoft (Bezpečný internet)
 • společnost Eset
 • ICT Unie
 • společnost Seznam (Seznamsebezpecne.cz)
 • společnost Telefonica O2

Hlavní cíl kulatého stolu, zvýšení vzájemné informovanosti uvedených organizací, byl bezezbytku naplněn. Mgr. Marie Svobodová, zástupkyně odboru eGovernment MV ČR, doplnila: „Přednesené příspěvky a následná diskuse jsou jasným signálem toho, že řešení kybernetické bezpečnosti je jednou z klíčových priorit České republiky.“

Na setkání byla pozornost věnována především následujícím tématům:

 • specifika činností jednotlivých organizací a možnosti užší vzájemné spolupráce a koordinace při řešení problémů dětí, jejich rodičů a pedagogů ve sféře online komunikace, 
 • možnosti a formy posílení spolupráce neziskových organizací, příslušných institucí veřejné správy a orgánů činných v trestním řízení na téma ochrana dětských práv na internetu a prevence online kriminality, 
 • možnosti a cesty společného postupu pro jednání se zákonodárci, politickou reprezentací a veřejnou správou při posilování ochrany uživatelů internetu, zejména dětí, například během přípravy zákona o kybernetické bezpečnosti.

Mezi jednotlivými příspěvky mj. zazněl požadavek udržet v zorném poli všech snah především uživatele a využívat zkušeností z komerčního sektoru při diskusi o dalším vývoji. Rovněž zaznělo upozornění na aktuální problém výroby dětské pornografie samotnými dětmi (aniž by si uvědomovaly dosah svého chování), na zranitelnost seniorů – uživatelů internetu, atd.

Akce byla zorganizována v rámci kampaně Evropského týdne kybernetické bezpečnosti, který letos poprvé v Evropě pořádá Evropská agentura síťové a informační bezpečnosti (ENISA) v rámci těsnější spolupráce Evropské unie s americkou Národní agenturou kybernetické bezpečnosti NCSA.

Jste zde: Úvod TZ z průběhu Kulatého stolu
Our website is protected by DMC Firewall!