Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech – Karlovy Vary 2014

Karlovarský kraj Národní centrum bezpečnějšího internetu Ministerstvo vnitra ČR

 

Organizace Karlovarský kraj a Národní centrum bezpečnějšího internetu uspořádaly odbornou konferenci


„Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech“.

 

Konference byla určena odborné veřejnosti Karlovarského kraje, především řídícím a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, sociálním pracovníkům a další pomáhajícím profesionálům, koordinátorům prevence kriminality a asistentům prevence kriminality a pracovníkům policie

 

Datum konání: 26. listopadu 2014
Čas: 9:00 – 18:00 (včetně workshopů)
Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, společenský sál, Závodní 378/84, 36001 Karlovy Vary

 

Konference se zaměřila na nejnovější výzkumné a praktické poznatky z oblasti prevence a řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi. Konference přinesla konkrétní doporučení pro praxi místních odborníků pracujících s dětmi a mládeží (školy, sociální služby).

Konference také nabídla prostor pro diskusi a spolupráci krajských pracovišť a profesionálů, kteří se na řešení kybernetické kriminality páchané na dětech podílejí. Konference byla proto koncipována interaktivně a doprovázena řadou tematických workshopů.

 

Program konference*:

8.30 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 – 9.15
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
5‘ Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje: "Úvodní slovo za Krajský úřad"
10‘ Mgr. Jana Brandejsová, Národní centrum bezpečnějšího internetu: "Úvodní slovo za Národní centrum bezpečnějšího internetu"
9.15 – 9.35 Blok 1: Program prevence kriminality v Karlovarském kraji
20‘ Ing. Bc. Šárka Benešová, krajská protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality, KÚ Karlovarského kraje: "Program prevence kriminality pro rok 2015"
9.35 – 11.15 Blok 2: Elektronické náslilí a kriminalita
20‘ Mgr. Věra Kontríková, členka interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu intenetu a nových médií, Masarykova univerzita v Brně: "Elektronické hrozby očima dětí a mladistvých"
20‘ Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová, Právnická fakulta UK, Národní centrum bezpečnějšího internetu: "Trestně právní úprava kyberkriminality páchané na dětech s důrazem na kybergrooming"
20‘ Ing. Aleš Padrta, Ph.D., CESNET, oddělení CSIRT: "Nástrahy kyberprostoru"
20‘ Mgr. Martina Viewegová, Národní centrum bezpečnějšího internetu: "Psychologie dětské oběti kyberšikany"
20‘ Mgr. Zdenka Spalová, ředitelka Karlovarského inspektorátu, Česká školní inspekce: "Elektronické násilí
a kriminalita páchaná na dětech a mezi dětmi z pohledu České školní inspekce
"
11.15 – 11.35 PŘESTÁVKA NA KÁVU
11.35 – 13:10 Blok 3: Intervence
25' Ing. Jan Kothánek, Ph.D., soudní znalec v oblastech kybernetika, výpočetní technika a elektronika: "Vyšetřování kyberkriminality a digitální stopy aneb jak je to s anonymitou kyberpachatelů?"
25‘ Mjr. Mgr. Ivana Ježková, vedoucí oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje: "Operace 'Ateliér' – výroba a šíření dětské pornografie"
25' Bc. Mgr. Ivana Matoušková, oddělení sociální ochrany a prevence, KÚ Kraje Vysočina: "Role OSPOD při řešení a postihování el. násilí a kyberkriminality"
20' Ing. Aleš Špidla, viceprezident, Český institut manažerů kybernetické bezpečnosti: "Profesionální příprava na přechod společnosti do bezpečného kyberprostoru"
13.10 – 13.40 PŘESTÁVKA NA OBĚD
13.40 – 15:00 Blok 4: Prevence, vzdělávání a pomoc
15' Bc. Martina Brtnická, KÚ Jihomoravského kraje: "Aktivity Jihomoravského kraje v oblasti prevence el. násilí a kyberkriminality"
15‘ Ing. Lucie Časarová, kompetenční centrum Kraje Vysočina: "Aktivity Kraje Vysočina v oblasti prevence el. násilí a kyberkriminality"
15' Plk. Mgr. Lukáš Habich, vedoucí odboru kanceláře ředitele, Vyšší policejní škola MV v Praze: "Řešení problematiky dětské kybernetické kriminality z pohledu Policie ČR"
15' Mgr. Nina Moravcová, koordinátor projektu Kraje pro bezpečný internet, Asociace krajů ČR: "Projekt 'Kraje pro bezpečný internet'"
15' Mgr. Michaela Svatošová, projektová manažerka neziskové organizace Gender Studies, o.p.s.: "Projekt 'Stop kyberšikaně'"
5' Diskuze
15.00 ZAKONČENÍ KONFERENCE
14:00 – 16:30 Workshopy
60' Tereza Zadražilová, manažerka programů primární prevence, Národní centrum bezpečnějšího internetu: "Děti jako mentoři, dětské a mládežnické projekty"
75' Roman Máca, projektový manažer, Národní centrum bezpečnějšího internetu: "Sociální sítě a jejich rizika"
Jste zde: Úvod Konference Karlovy Vary 2014
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd