Kyberpsycho 2016

Hlavní město Praha uspořádalo spolu s Národním centrem bezpečnějšího internetu a podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu „Hl. m. Praha – Praha BEZPEČNĚ online 2016: Prevence online kriminality páchané na seniorech“ již 7. ročník odborné konference věnované problematice bezpečnějšího internetu.

 

KyberPsycho "KYBERPSYCHO 2016"

 

Datum konání: 8. listopadu 2016
Čas: 9.00 – 17.00 hod.
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Akce byla součástí celoevropské kampaně European Cyber Security Month 2016. Důraz byl kladen na uplatňování a sdílení praktických zkušeností pro potřeby odpovědných pracovníků veřejné správy, pedagogů, pracovníků policie a orgánů činných v trestním řízení, sociálních pracovníků, odborníků z oblasti prevence kriminality, médií a zainteresované veřejnosti. Vstup na konferenci byl pro registrované účastníky zdarma.

 

 

Obsah konference byl rozdělen do tematických bloků:

  • Kyberkriminalita – aktuální trendy a technologie obrany;
  • Kyberkriminalita – zkušenosti z policejní praxe;
  • Panel: Kdy a jak používat online nástroje proti kyberzločinu;
  • Zkušenosti dobré praxe v programech prevence kyberkriminality;
  • Panel: Příklady dobré praxe z pražských projektů prevence;
  • Příklady dobré praxe z krajů;
  • Online závislosti – motivy a důsledky.

Konference cílila na řídící a pedagogické pracovníky, školní metodiky prevence, koordinátory prevence a asistenty prevence kriminality, pracovníky Policie ČR a Městské policie, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační službu ČR a pomáhající profesionály.

Detailní program konference si můžete stáhnout zde.

 

 

 

Partneři konference:

Za podporu děkujeme:


Souběžně s konferencí "Kyberpsycho 2016" jsme uspořádali druhý ročník festivalu "KyberFest":

 

 

Multižánrový festival letos proběhl s podtitulem "Online hry jako zábava, obživa, hrozba...

 

Datum konání: 8. listopadu 2016
Čas: 9.00 – 12.00 hod.
Místo konání: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

 

K účasti jsme přizvali především kolektivy žáků základních škol a těšil nás zájem, který se projevil především po ukončení oficiální části v následných diskuzích.

Jste zde: Úvod Konference Kyberpsycho 2016
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd