Konference Praha BOL 2018

Praha BOL 2018

Národní centrum bezpečnějšího internetu uspořádalo pod záštitou radního HMP, Bc. Libora Hadravy, za finanční podpory hlavního města Prahy v rámci projektu Praha bezpečně online 2018 stejnojmennou odbornou konferenci, věnovanou problematice kyberkriminality a její prevence.

 

KyberPsycho "Praha bezpečně online 2018"

 

Datum konání: 2. října 2018
Čas: 9.30 – 14.00 hod.
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Akce byla součástí celoevropské kampaně European Cyber Security Month 2018. Zvláštní pozornost pořadatelé konference věnovali uplatňování a sdílení praktických zkušeností pro potřeby odpovědných pedagogů, pracovníků veřejné správy, policie a orgánů činných v trestním řízení, sociálních pracovníků, odborníků z oblasti prevence kriminality, médií a zainteresované veřejnosti. Vstup na konferenci byl pro registrované účastníky zdarma.

Na konferenci bylo zajištěno tlumočení do znakového jazyka pro návštěvníky z řad neslyšících. Tlumočení bylo zajištěno pro celou část dopoledního programu a divadelní představení v odpolední části, které proběhlo ve velkém jednacím sále.

Obsah konference byl rozdělen do tematických bloků:

  • Kyberkriminalita – aktuální trendy;
  • Kyberkriminalita – zkušenosti z policejní praxe;
  • Prevence kyberkriminality jinak – paralelní sekce.

Konference cílila na řídící a pedagogické pracovníky, školní metodiky prevence, koordinátory prevence a asistenty prevence kriminality, pracovníky Policie ČR a Městské policie, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační službu ČR a pomáhající profesionály.

Detailní program konference si můžete stáhnout zde.

Partneři konference:

Za podporu děkujeme:


Program konference

9.00 – 9.30 Registrace účastníků
9.30 – 9.40 Zahájení konference
10' Uvítání – Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy
9.40 – 11.10 Kyberkriminalita – aktuální trendy
20' Aktuální trendy kybernetické bezpečnosti (Aleš Špidla, ČIMIB)
20' Děti a kybersvět – co dětem prospívá a co jim hrozí (Daniel Dočekal)
20' České děti online: výsledky výzkumu EU Kids Online 2018 (Lenka Dědková)
15' Děti a rodiče online – z výzkumu ČRDM (Jan Husák, ČRDM)
15' Projekty eSafety Label a DS4Y pro bezpečnost ve školách (Zdeněk Záliš, NCBI)
11.10 – 11.45 Kyberkriminalita – zkušenosti z praxe
25' Jak sociální sítě ubližují (nejen) dětem – případové studie (Michaela Štáfková, ZSI Kladno)
15' Fungování linky STOPonline (Kateřina Vokrouhlíková, CZ.NIC)
11.45 – 12.40 Přestávka na kávu
12.40 – 13.40 Prevence kyberkriminality jinak
3x 20' Neslyším, ale jsem online – tematické divadelní představení (Ája Marečková, Saša Staňkov)
13.45 – 14.00 Ukončení konference – slovo na závěr

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu vyplývající z aktuálních časových možností prezentujících.

Jste zde: Úvod Konference Praha BOL 2018
Our website is protected by DMC Firewall!