Pracovní setkání eSL+ 3.2019

Pracovní setkání eSL+ 3.2019

Národní centrum bezpečnějšího internetu pořádalo pracovní setkání/seminář projektu eSafety Label+. Seminář byl zaměřen především na aktuální informace o realizaci projektu, bezpečnost školního ICT prostředí s živou ukázkou zranitelností a jejich testování, a novinek v oblasti GDPR ve školním prostředí.

 

KyberPsycho "Internetové zranitelnosti ve školách a jak jim čelit"

 

Datum konání: 15. března 2019
Čas: 10.00 – 13.00 hod.
Místo konání: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

Cílem setkání bylo informovat o aktuální nabídce projektu, jeho přínosu pro školy a školská zařízení a poskytnout nejnovější přehled internetových rizik především v oblasti sociálních médií. Nechyběly ukázky nejčastějších kazuistik z provozu linky Pomoconline.cz. V průběhu setkání měli účastníci také příležitost vidět živou ukázku testu a příkladů internetových zranitelností a dopadu digitální stopy. Nechyběly informace z aktuální oblasti GDPR a jeho aplikace ve školách, především o pravidlech pořizování a zveřejňování fotografií.

Obsah setkání byl rozdělen do tematických bloků:

  • eSafety Label+ – aktuální trendy;
  • GDPR a ochrana osobních údajů – zkušenosti ze školní praxe;
  • 4blackbox Solutions – bezpečnostní sken a open source bezpečnostní projekty.

Pracovní setkání bylo určeno především pro cílové skupiny:

  • pedagogů
  • IT pracovníků ve školách a školských zařízeních
  • metodiků
  • školského managementu

Program konference

10.00 – 10.40 Projekt eSafety Label+
20' Záměry a cíle projektu (J. Palyza, NCBI)
20' Současný stav a nabídka projektu (J. Palyza, NCBI)
10.40 – 11.10 GDPR a ochrana osobních údajů
30' GDPR v prostředí škol (M. Hausner, DPO)
11.10 – 11.25 Přestávka na kávu
11.25 – 12.10 4blackbox Solutions
25' Bezpečnostní sken webu: výsledky a poučení (M. Hencl, AARTKOM)
20' Open source bezpečnostní projekty r. 2019 (M. Hencl, AARTKOM)
12.10 – 12.45 Současné trendy v oblasti internetových rizik u dětí a mládeže
20' Aktuální stav využívání sociálních sítí dětmi a mládeží (J. Palyza, NCBI)
15' Příklady kazuistik z provozu linky Pomoconline.cz (J. Palyza, NCBI)
12.45 – 13.00 Diskuze
13.00 Ukončení setkání

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu vyplývající z aktuálních časových možností prezentujících.

Partneři konference:

Jste zde: Úvod Pracovní setkání eSL+ 3.2019
Our website is protected by DMC Firewall!