Konference Senát 2012

Strážce internetuSpolečnost Telefonica využila prostor na konferenci k prezentaci vlastního řešení své bezpečnostní problematiky v prostředí online. Telefonica se prostřednictvím svýc h aktivit a nástrojů podílí především na řešení jednoduchých ohlašovacích nástrojů pro uživatele, nastavení soukromí v závislosti na věku, využívání klasifikace obsahu, větší dostupnosti a využití rodičovské kontroly a efektivním odstraňování nevhodných materiálů, týkajících se zneužívání dětí.  Z hlediska vzdělávání a související osvěty Telefonica využila
nejoblíbenější platformu z hlediska cílové skupiny nejmladších uživatelů, a to Facebook. Pro jeho prostředí připravila interaktivní hru „Strážce internetu“, která poukazovala na rizika, se kterými se uživatel v prostředí internetu může setkat. V průběhu tří týdnu bylo odehráno celkem 30 000 her, což výrazně předčilo očekávání jejich tvůrců. Hra měla sloužit také k propagaci stejnojmenného bezpečnostního balíčku, který slouží k ochraně počítače i jeho uživatelů. Bezpečnostní software Telefonicy je k dispozici za poplatek 59 Kč/měsíčně, v případě Vašeho zájmu najdete mnoho zajímavých informací o bezpečnosti na internetu také na webových stránkách Telefonicy zde.

Z hlediska právní klasifikace online kriminality a prevence má velký význam dokument Convention on Cybercrime (Úmluva o počítačové kriminalitě), který podepsalo 47 států, 33 ratifikovalo. Úmluva definuje základní skupiny trestních činů, které souvisí s využíváním počítačů. Patří k nim především trestné činy proti důvěrnosti, integritě a dostupnosti počítačových dat a systémů (např. sociální inženýrství), trestné činy související s počítači a obsahem, trestné činy související s porušením autorského práva a práv příbuzných k autorskému právu. K základním závazkům, které souvisí s přijetím procesních opatřením, patří především zajištění důkazů, odhalení pachatelů a jejich potrestání. Jejich součástí jsou i závazky v oblasti mezinárodní spolupráce.

Trestné činy, které spadají do kategorie „proti důvěrnosti, integritě a dostupnosti počítačových dat a systémů“, lze posuzovat především podle § 230 až § 232 TZ a do této kategorie spadají i útoky typu DDoS, tzn. potlačení dat na serveru anebo neoprávněný přístup a vložení dat do počítačů. V kategorii trestných činů, souvisejících s počítačem, se objevují tradiční formy kriminality v novém kabátě. K těm patří především trestný čin podvodu ve spojení s neoprávněným přístupem k počítačovému systému a nosiči informací, a také velmi častý trestný čin pomluvy.

Za jeden z nejzávažnějších trestných činů, souvisejících s obsahem, lze považovat činnost související s dětskou pornografií. Do této skupiny patří především výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a šíření pornografie.

V souvislosti s podpisem a následnou ratifikací Úmluvy vzniklo i mnoho následných problémů. Jedním z nich je problematické postihování, které nastává např. v případech, kdy jsou servery umístěny v USA a jiných zemích, kde je velmi komplikovaná spolupráce při získávání důkazů. V případě USA došlo k odmítnutí podpisu Dodatkového protokolu Úmluvy, který se týká kriminalizace některých trestných činů s rasovým a xenofobním obsahem.

Specifická závadná jednání, např. kybergrooming, kyberstalking, kyberšikana, komerční využívání, prostor pro závislosti (patologické hráčství, závislost na SNS, kybersexu apod.) a útoky směřující na instituce a firmy, nereprezentují žádný konkrétní relevantní trestný čin. Trestněprávní postih může být veden dle konkrétního skutkového průběhu, např. kyberstalking podle § 354 TZ: trestný čin nebezpečného pronásledování, nabourání se do profilu na SNS v rámci kyberšikany jako možný trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 TZ).

Senátor M. AntlV závěru konference senátor M. Antl opět apeloval na zodpovědnost rodičů při výchově svých dětí, kterou lze vztáhnout i na neuvážené a nezodpovědné chování dětí v online prostoru, především při užívání SNS. Tato výzva nabývá na platnosti zvláště s uvážením skutečnosti neustále rostoucího počtu mladých uživatelů, pohybujících se v prostředí online, snižujícím se věku, kdy do tohoto prostoru vstupují a rostoucí dostupnosti mobilních prostředků, které k přístupu do online světa využívají. Rodiče by se měli aktivně podílet na preventivní informovanosti a vědomí všech existujících rizik, se kterými se nezkušený dětský uživatel, vstupující do světa online, může setkat.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!