Kybermarket – představení pomáhajících organizací

Součástí doprovodného programu na letošním ročníku už tradiční podzimní konference, která se koná v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, je představení neziskových organizací, které budou prezentovat své aktivity a svůj přístup k řešení otázek týkajících se kyberkriminality. Svůj prostor mají v odpolední části programu a mezi prezentující organizace budou patřit především:


Nebuď oběť, o.s.

Rizika internetu a komunikačních technologií o. s. neboli Nebuď oběť o. s. je ostravské občanské sdružení, které se zaměřuje na preventivní osvětu žáků základních i středních škol, pedagogů, rodičů i široké veřejnosti v problematice nebezpečného užívání Internetu a komunikačních technologií. Naše aktivity se snažíme neustále rozšiřovat a přibližovat nejohroženějším skupinám, a to na základě zjišťování aktuálních potřeb a rizik, které se stále vyvíjí a je na ně třeba reagovat inovativními přístupy. Více informací o sdružení najdete na webových stránkách: http://www.nebudobet.cz/

 


Profem o.p.s

Organizace ProFem se ve svých aktivitách zaměřuje především na podporu ženám a svou pomocnou ruku nabízí i v případech domácího násilí, sextingu, nebezpečného pronásledování, kybergroomingu, kyberstalkingu a dalších škodlivých projevů, které aktivní využívání současných online technologií a sociálních sítí s sebou přináší.
Ve svých aktivitách ProFem nevynechává ani boj proti kyberšikaně a snaží se kromě šíření osvěty a informovanosti uživatelů poskytnout pomoc všem obětem, které se staly cílem útoků kyberšikany a nevědí si rady s jejím řešením. ProFem nabízí pomoc i v rámci právního poradenství, její projekt "AdvoCats for Women“ je prozatím v České republice jedinou a kontinuálně poskytovanou službou v ČR.
Více infomací najdete zde: http://www.profem.cz/


Horká linka

Horká linka je kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, jako je dětská pornografie, věkově nepřiměřený obsah, kyberšikana, rasismus a xenofobie, výzvy k násilí a nenávisti, šíření drog atd.
Cílem Horké linky je takový obsah co nejrychleji zablokovat. K tomu slouží spolupráce s předními postkytovateli internetových služeb a policí ČR.


Více informací o činnosti Horké linky včetně statistik hlášení najdete na webových stránkách http://www.horkalinka.cz.


Sdružení Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Sdružení je dále členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).
Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto však potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc. Dětem a mladistvým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení.
Více informací o činnosti Linky bezpečí najdete na webových stránkách http://www.linkabezpeci.cz

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd